Ina Omma

Aktivist, folkbildare, slöjdare & konstnär

Kontakt

E-post. hej@inao.se
Tel. 073 802 17 40
Instagram. @ina.omma

Ina Omma

Aktiviste, ööhpehtæjja, vytnesjæjja & tjiehpiedæjja

Gaskese

E-påaste. hej@inao.se
Tel. 073 802 17 40
Instagram. @ina.omma

Buerie båeteme! Välkommen hit!

Jag heter Ina, är sydsame och jag bor och verkar i och från Tallberg, fyra mil norr om Råneå i Norrbotten. I korta drag brukar jag omnämna mig själv som aktivist, folkbildare och konstnär. Jag arbetar med att synliggöra samisk kultur på olika sätt!

Jag tror på utbildning, kommunikation, nätverket och synliggörandet och jag använder mig av en rad olika medier för att nå ut. Förutom sociala medier ordnar jag även utställningar, håller berättande och folkbildande föredrag, arrangerar olika evenemang samt organiserar och bildar sammanslutningar mot rasism riktad mot samer.

Tidigare har jag bott i Skellefteå, där jag länge och fortfarande engagerar mig i samiska frågor på många olika sätt och är bland annat ordförande i Syöldaten Sámienseäbrrie (Skellefteås sameförening).

Till dig som följer, läser och lyssnar på mig är jag evigt tacksam. Min arbete har nämligen aldrig handlat om karriär, nöje eller uppmärksamhet. Jag är aktivist för att jag måste, för min egen och mitt folks återhämtning och överlevnad.

Gäjhtoe! Tack!

Varmt välkommen att ta kontakt med mig, och följ mig gärna på Instagram!

Rulla till toppen