Ina Omma

Aktivist, folkbildare, slöjdare & konstnär

Kontakt

E-post. hej@inao.se
Tel. 073 802 17 40
Instagram. @ina.omma

Ina Omma

Aktiviste, ööhpehtæjja, vytnesjæjja & tjiehpiedæjja

Gaskese

E-påaste. hej@inao.se
Tel. 073 802 17 40
Instagram. @ina.omma

Buerie båeteme! Välkommen hit!

Jag heter Ina Omma och jag bor och verkar i Syöldahte (Skellefteå), Västerbotten, där jag engagerar mig i samiska frågor på lite olika sätt. I korta drag brukar jag omtala mig själv som samisk aktivist, folkbildare, slöjdare och konstnär.

Jag är själv sydsame och gift med min man Niilá, som är nordsame (därav efternamnet Omma, som är nordsamiskt). Vætnoe, den samiska slöjden, är vår stora, gemensamma passion. Alldeles i närheten av vår bostad har vi vår slöjdverkstad, där vi spenderar mycket tid. Den samiska slöjdtraditionen är en stor och viktig del av vårt kulturarv. Den är inte bara praktisk, utan också ett uttryckssätt. Ett ordlöst, samiskt språk!

Just det här med uttryck har alltid varit viktigt för mig. Jag behöver få sätta en form på – eller beskriva – allt abstrakt och obegripligt som sker omkring mig. Det är också vad som lett mig till den typ av aktivism jag håller på med mest idag, nämligen folkbildning!

Det började med en utbrändhet, ett instagramkonto och ett behov av att försöka förstå och skapa förståelse. Under de senaste åren har jag samlat på mig en ganska stor följarskara som skänker mig ett stöd jag aldrig kunnat drömma om. Jag känner enorm ödmjukhet, både inför förtroendet och den plattform den som läser och lyssnar ger mig. För det är jag evigt tacksam! Min aktivism har nämligen aldrig handlat om karriär, nöje eller uppmärksamhet. Jag är aktivist för att jag måste, för min egen – och mitt folks – återhämtning och överlevnad.

Varmt välkommen att ta kontakt med mig, och följ mig gärna på Instagram!

Scroll to Top